جشنواره تخفیف روز دختر

تخفیف آنیل
تخفیفات
خدمات
قبل از تخفیف
در جشنواره (تومان)
کاشت ابرو
15.000.000
11.500.000
کاشت موی سر
25.000.000
15.000.000
بلفاروپلاستی
12.000.000
9.000.000