تعرفه ماساژ

بهترین مرکز ماساژ در تهران (منطقه صادقیه – کاشانی) در محیط کلینیک زیبایی آنیل 

محیطی آرام، ایمن و بهداشتی با تعرفه بسیار مناسب برای ماساژی ماندگار

پکیج های ماساژ

نوع ماساژ
30 دقیقه
60 دقیقه
90 دقیقه
ماساژ ریلکسی
250.000
500.000
740.000
ماساژ بادکش
270.000
500.000
800.000
ماساژ صورت و زیبایی
250.000
500.000
--
ماساژ گراستون
320.000
600.000
800.000
ماساژ سوئدی
270.000
550.000
800.000
ماساژ شمع داغ
--
600.000
800.000
ماساژ روسی
270.000
550.000
800.000
ماساژ درمانی
300.000
600.000
800.000
ماساژ تایلندی
500.000
700.000
--
ماساژ سنگ داغ
--
--
750.000
ماساژ دیپ تی شو
280.000
580.000
820.000
ماساژ رفلکسولوژی
250.000
--
--
ماساژ پا
200.000
--
--
ماساژ آروما
--
500.000
700.000